Dokumenti

Dokumentacija

Ustanova za kulturu i obrazovanje, Kulturni centar ,,Mladost“ Futog je polivalentni kulturni centar koji zadovoljava različite kulturne potrebe.

Osnovan je 1974. godine s ciljem da organizuje kulturni život u mestu.

Osnivač Centra je Skupština Grada Novog Sada.

Centar svojim programima nastoji da oplemeni i učini sadržajnijom svakodnevicu svojih sugrađana, posebno onih najmlađih.