Festival nošnje, nakita i oglavlja „Biserna grana“

Festival nošnje, nakita i oglavlja „Biserna grana“ je po svom konceptu jedinstven u našoj zemlji jer u fokus stavlja materijalno folklorno blago – narodne nošnje i oglavlja, sa ciljem da ukaže na značaj očuvanja folklornog nasleđa.

Festival se održava početkom oktobra. Organizator Festivala je Kulturni centar „Mladost“ Futog, a pokrovitelj Festivala je Grad Novi Sad.

Festival „Biserna grana“ je nosilac EFFE etikete za 2017 – 2018. I 2019.-2021. godinu, koju dodeljuje Evropska asocijacija festivala (EFA), nosilac projekta „Evropa za festivale, festivali za Evropu“.

Cilj održavanja Festivala je očuvanje, negovanje, prezentacija i promocija materijalnog folklornog nasleđa - narodne nošnje, kao bitnog obeležja kulturnog identiteta. Naročito je značajan zbog saradnje sa zemljama u regionu - realizujući Festival „Biserna grana“ uspostavljena je izuzetno uspešna saradnja sa pojedincima, institucijama i udruženjima, koji se sa različitih aspekata bave narodnom nošnjom u zemlji i regionu.

Festivalske aktivnosti podeljene su u nekoliko paralelnih osa koje se implementiraju tokom cele godine i usmerene su na stručnu i zainteresovanu javnost i širu publiku različitih generacija i interesovanja u sferi nasleđa: koncerti, revija nošnji, defile, seminar, radionice, izložbe i izdavanje digitalne monografije Festivala.

Svake godine Festival okupi više od 500 učesnika i 3000 posetilaca.

Sajt festivala: