Edukativni program

Edukativni programi „KC Mladost“ posvećeni su prevashodno deci i mladima, ali I odraslima sa akcentom na naše sugrađane trećeg doba.

Program podrazumeva različite organizovane i mladima prilagođene aktivnosti zasnovane na potrebama i interesovanjima, principima dobrovoljnog i aktivnog učešća u procesu učenja. Kroz neformalno obrazovanje stiču se kompetencije neophodne za razvoj ličnih potencijala, aktivno učešće u društvu i veću mogućnost zaposlenja.

Otvoreni smo i veoma zainteresovani za vaše predloge i sugestije!

Programi koji se organizuju su: Škola stranih jezika za decu i odrasle, osnovna i napredna obuka za rad na računaru namenjena deci i sugrađanima trećeg doba, predavanja, radionice, seminari, treninzi o zdravim stilovima života, timskom radu, pisanju projekata, vršnjačkom nasilju, komunikaciji, poslovnim veštinama...

Učenjem, razmenom mišljenja i praktičnim radom omogućavamo mladoj publici da različitim programima Centra pristupi na kreativan i participativan način.

Edukativni programi Centra razvijaju se zajedno sa publikom, kroz aktivnu razmenu ideja, kao i zahvaljujući saradnji sa pojedincima, udruženjima, kulturnim institucijama, školama i fakultetima.