Programi za decu

,,Sva deca su umetnici!“
– Pablo Pikaso

Misija programa za decu je da obogaćuje kulturni život dece i mladih, neguje kulturne, obrazovne i estetske vrednosti, razvija potencijale i afirmiše kreativne aktivnosti i da u saradnji sa obrazovnim ustanovama i srodnim udruženjima, stvaraa i neguje buduću publiku.

Kroz pripremu i realizaciju programa za decu, koji prodrazumevaju raznovrsne programe, manifestacije, festivale, kreativne radionice, predavanja, izložbe, predstave, promocije, filmske projekcije, konkurse... kontinuirano se teži negovanju i razvoju publike kao jednom od najvažnijih ciljeva rada Centra.

Aktivnosti su organizovane na više načina - kroz redovan program (u okviru rada ansambla, plesnog i dramskog studija, programa Kicić), povremeni (predstave, koncerti, radionice...) i posebne manifestacije :

„Kicić“ - programi koji omogućavaju deci da stvaraju, da se neformalno obrazuju iz onih oblasti za koje su zainteresovani, kao i da kroz pozorišne predstave, radionice različitih sadržaja (likovne, muzičke, psihološke...) razvijaju svoja interesovanja, socijalizuju se, edukuju i razvijaju toleranciju.

„Zimočarolije“ - manifestacija u okviru koje se realizuju različite vrste aktivnosti - radionice, koncerti, pozorišne predstave, projekcije filmova. Cilj programa je da omogući deci da na kreativan način osmisle svoje slobodno vreme tokom zimskog raspusta.

Hor „Cvrčak“ je osnovan da približi kvalitetnu muziku deci i mladima, omogućivši im da i kroz muziku neguju i razvijaju svoj talenat. Teži se afirmaciji horskog pevanja i popularizaciji horske i dečje muzike.

Deo manifestacije „Dečja nedelja“ održava se u Centru. Ovaj program se realizuje u saradnji sa nosiocima organizacije programa na nivou Grada Novog Sada.