Tribinski program

Tribinski program Centra predstavlja i afirmiše raznovrsne oblike književnog stvaralaštva, podstiče razmenu iskustava i mišljenja o važnim društvenim pitanjima obuhvatajući različite teme iz svih sfera društva kojima se animira i aktivira lokalna zajednica, posebno mlađa populacija. Inicira se komunikacija zasnovana na razumevanju i solidarnosti, unapređuje nenasilno, tolerantno i otvoreno društvo, promovišu građanska, socijalna i prava na kulturu i decentralizacija kulture.

Program omogućava zainteresovanim korisnicima da na neformalne načine steknu dodatno obrazovanje iz različitih oblasti.

Program obuhvata: tribine, predavanja, promocije, kwiževne večeri, radionice, seminare, treninge.