Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar ,,Mladost“ Futog

O centru

Ustanova za kulturu i obrazovanje, Kulturni centar ,,Mladost“ Futog je polivalentni kulturni centar, osnovan, sada već davne 1974. godine, s ciljem da organizuje kulturni život u mestu. Osnivač Centra je Skupština Grada Novog Sada...

Dokumenti

Svaka kulturna institucija osnovana je s određenim ciljem i delovanjem u određenom socio-kulturnom sistemu. Osnivanjem kulturnog centra definišu se identitet, ciljevi, misija, vizija, organizaciona struktura, način finansiranja,funkcionisanje u datom kulturnom sistemu, uključujući i definisanje ciljne grupe korisnika - publike...

Javne nabavke

/
/
/
/
/

Prostori

Programske aktivnosti Kulturnog centra „Mladost“ realizuje se u Futogu, u prostorima dveju zgrada - od kojih je jedna u centru mesta, u Ulici Cara Lazara 42, a druga se nalazi u Ulici Sime Šolaje 52.