O Centru

O centru

Ustanova za kulturu i obrazovanje, Kulturni centar ,,Mladost“ Futog je polivalentni kulturni centar, osnovan, sada već davne 1974. godine, s ciljem da organizuje kulturni život u mestu. Osnivač Centra je Skupština Grada Novog Sada.

Centar svojim programima nastoji da oplemeni i učini sadržajnijom svakodnevicu svojih sugrađana, posebno onih najmlađih. Od svog osnivanja do danas Centar se razvijao i razvio u kompleksnu polivalentnu ustanovu sa dramskim, filmskim, likovnim, muzičkim, dečijim, tribinskim, obrazovnim i programima za mlade, kulturnim amaterizmom i izdavačkom delatnošću. Centar je postao središte kulturnog života lokalne zajednice u kom se organizuje kulturni život u mestu, bilo da su u pitanju gostujući ili programi i manifestacije u sopstvenoj produkciji. Na visokom nivou je saradnja Centra sa lokalnom zajednicom i institucijama kulture Novog Sada, kao i sa predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama.

Raznovrsnost, intenzitet i atraktivnost programa čini Centar istinskim žarištem kulturnog života lokalne zajednice.

Misija centra

Misija Centra je zadovoljavanje, podsticanje i razvoj kulturnih potreba stanovništva kroz programski koncept zasnovan na podjednakom davanju prednosti difuziji (prikazivanju) vrhunskih dela umetničkog stvaralaštva, podsticanju kreativnosti i stvaralaštva svih generacija i socio -kulturna funkcija kroz animaciju i edukaciju stanovništva.

Vizija Centra

Vizija Centra je uspostavljanje modela reprezentativnog kulturnog Centra koji inoviranjem programskih aktivnosti Centra, praćenjem i analizom kulturnih potreba i interesovanja publike, zastupljenošću medija i kulturnom razmenom u regionu i Evropi, predstavlja jedinstvenu i prepoznatljivu polivalentnu kulturnu instituciju Grada Novog Sada, Pokrajine i Srbije. Dugoročna Vizija Centra je da postane glavna tačka okupljanja mladih, kao i svih aktera kulturne realnosti, umetnika i stvaralaca koji slobodno iskazuju sveopštu kreativnost i stvaralaštvo. Ispunjenjem tih potreba imaćemo nadahnute, inspirisane, ostvarene, srećne ljude.

Programske aktivnosti

Programske aktivnosti Kulturnog centra „Mladost“ realizuje se u Futogu, u prostorima dveju zgrada - od kojih je jedna u centru mesta, u Ulici Cara Lazara 42, a druga se nalazi u Ulici Sime Šolaje 52. U Centru je zaposleno 16 radnika.