Ansambl narodnih pesama i igara

Gotovo pola decenije, koliko postoji, Ansambl narodnih pesama i igara KC „Mladost“ Futog neguje, čuva i promoviše tradiciju i folklorno nasleđe našeg podneblja. Ansambl okuplja najveći broj članova - oko 150 dece, mladih i odraslih.

U okviru  Ansambla  deluju:

  • Folklorne grupe
  • Tamburaški orkestar
  • Narodni orkestar
  • Pevačka grupa

Ansambl realizuje oko 5 samostalnih koncerata godišnje, učestvuje na smotrama, takmičenjima i festivalima - regionalnim, državnim i međunarodnim, postavlja nove koreografije i poseduje bogat fundus narodne nošnje - kostima.

Gotovo pola decenije, koliko postoji, Ansambl narodnih pesama i igara KC „Mladost“ Futog neguje, čuva i promoviše tradiciju i folklorno nasleđe našeg podneblja. Ansambl okuplja najveći broj članova - oko 150 dece, mladih i odraslih.

Ansambl realizuje oko 5 samostalnih koncerata godišnje, učestvuje na smotrama, takmičenjima i festivalima - regionalnim, državnim i međunarodnim, postavlja nove koreografije i poseduje bogat fundus narodne nošnje - kostima.

Tamburaški i narodni orkestar čine mladi muzički talenti, koji vredno rade na polju negovanja i afirmacije tradicionalne muzike i narodnih instrumenata.

Tamburaški orkestar neguje, promoviše i nastoji da unapredi muzičku kulturu na polju tamburaške muzike i nastavak je kontinuiranog, uspešnog, dugogodišnjeg rada na očuvanju tamburaške muzike.

Narodni orkestar priprema i izvodi samostalne koncerte narodne muzike i aktivno učestvuje i prati koncerte i nastupe folklornog ansambla sa kojim, kroz zajednički rad, stvara jedinstvene umetničko - scenske kreacije. Redovni su učesnici na smotrama, takmičenjima, manifestacijama, koncertima.

Ansambl narodnih pesama i igara KC „Mladost“ Futog svake godine učestvuje na festivalima folklora u inostranstvu za zapaženim uspehom, promoviše našu zemlju, tradiciju, kulturu i folklorno nasleđe.