Galerija

Likovni program „KC Mladost“ bavi se stvaralaštvom u različitim oblastima i medijima vizuelne umetnosti. Realizuje se kroz izložbe, radionice i prateće programe.

Posebno se izdvajaju likovne programske celine:

„Art support“ - likovni program - program koji afirmiše lokalnu likovnu scenu sa fokusom na mladim, neafirmisanim umetnicima koji stvaraju u okvirima najrazličitijih umetničkih žanrova. Program obuhvata izložbe, kolonije i likovne susrete, radionice i učešće u programima drugih organizacija (Noć muzeja, Međunarodni konkurs malog formata). Realizacijom programa nastaju dela za stalnu postavku Galerije KC „Mladost“.

Likovna susretanja „Čerevićka skela“ - međunarodna likovna kolonija koja se realizuje u saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika i poštovalaca umetnosti „Čerevićka“ Futog.

„ART in ♥“ - programska inicijativa koja doprinosi razvoju i podsticanju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, promociji mladih, neafirmisanih umetnika. Tokom četiri godišnja doba, u ukupno 5 susreta u okviru kolonija, na različitim lokacijama u Novom Sadu, kroz primenu različitih likovnih tehnika, realizuju se zadaci postavljeni pred okupljene umetnike. U svakoj koloniji učestvuje 20 mladih likovnih stvaralaca.

Program i sadržaj rada Galerije utvrđen je godišnjim Programom rada, a izlagači se biraju po osnovu konkursa za izlagačku delatnost, odlukom Umetničkog saveta Galerije. Godišnje se održi najmanje 10 izložbi.

Karakteristike prostora Galerije:
ukupna površina: oko 140m²
svetlo: reflektori
pod: mermerni, sive boje
zidovi: betonski i gips bele boje