Izdavački program

Izdavačka delatnost Centra obuhvata stalna, periodična i povremena štampana, audio i multimedijalna izdanja u oblasti umetnosti i kulture. Osim toga, bavi se i oblastima koje su u vezi sa ostalim programskim aktivnostima Centra, čime se zadovoljava potreba da se sačuva i razvija arhivska građa kroz štampana i multimedijalna izdanja.

Aktivnost izdavačke delatnosti su u funkciji dodatne promocije naše delatnosti, na lokalnom, gradskom, regionalnom i međunarodnom planu. Izdavački plan se usvaja na godišnjem nivou i u skladu je sa programskim prioritetima.

Centar je izdavač:

„Bajke o čarobnom futoškom kupusu“, čiji su autori deca i vaspitači vrtića Crvenkapa PU „Radosno detinjstvo“. Ovim izdanjem podstakli smo učestvovanje u kreiranju sadržaja izdanja čiji je cilj promocija vrednosti lokalne zajednice.

Audio izdanja knjiga u okviru projekta Voice painting

Praktikuma tradicionalnih tekstilnih tehnika

U pripremi je izdavanje knjige dr Mare Šovljakov „Varoš Futog - kulturno nasleđe“. Štampanjem ovog istorijskog dela, pozicionirali smo našu izdavačku delatnost kao značajan segment programa u promociji lokalne zajednice.